NUOS EVO 80-110
0 VNĐ

COP 3,4 với nhiệt độ không khí tại 20°C (EN 255-3)COP 2,6 với nhiệt độ không khí tại 7°C (EN 255-3)H.....