Nguồn 1 Chiều DC - BC1815
1.903.000 VNĐ

- Sử dụng cho việc nạp ắc quy trực tiếp hay vào các thiết bị điện 1 chiều- Các nhu cầu điện áp và dò.....

Nguồn 1 Chiều DC - BC1830
2.505.000 VNĐ

 - Sử dụng cho việc nạp ắc quy trực tiếp hay vào các thiết bị điện 1 chiều - Các nhu cầu đ.....

Nguồn 1 Chiều DC - BC3630
2.898.000 VNĐ

- Sử dụng cho việc nạp ắc quy trực tiếp hay vào các thiết bị điện 1 chiều- Các nhu cầu điện áp và dò.....

Nguồn 1 Chiều DC - BC5030
4.260.000 VNĐ

- Sử dụng cho việc nạp ắc quy trực tiếp hay vào các thiết bị điện 1 chiều- Các nhu cầu điện áp và dò.....

Thiết bị kiểm tra ắc quy
0 VNĐ

Thiết bị kiểm tra ắc quy sử dụng, chỉ một vài thao tác là có thể kiểm tra ngay được chất lượng bình .....