BIẾN ÁP ĐỔI NGUỒN HẠ ÁP 0.2KVA
308.000 VNĐ

Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị dân dụng có điện áp sử dụng theo tiêu chuẩn của Nhật, Đài .....

BIẾN ÁP ĐỔI NGUỒN HẠ ÁP 0.4KVA
409.000 VNĐ

Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị dân dụng có điện áp sử dụng theo tiêu chuẩn của Nhật, Đài .....

Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha 0.6KVA
433.000 VNĐ

Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị dân dụng có điện áp sử dụng theo tiêu chuẩn của Nhật, Đài .....

Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha 1.2KVA
565.000 VNĐ

Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị dân dụng có điện áp sử dụng theo tiêu chuẩn của Nhật, Đài .....

Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha 1.5KVA
590.000 VNĐ

Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị dân dụng có điện áp sử dụng theo tiêu chuẩn của Nhật, Đài .....

Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha 1KVA
505.000 VNĐ

Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị dân dụng có điện áp sử dụng theo tiêu chuẩn của Nhật, Đài .....

Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha 2KVA
815.000 VNĐ

Biến áp dùng để đổi điện cho các thiết bị dân dụng có điện áp sử dụng theo tiêu chuẩn của Nhật, Đài .....