Máy bơm nước BTA150LI
3.700.000 VNĐ

Công suất:               .....

Máy bơm nước BTA150WM
3.700.000 VNĐ

Công suất:               .....

Máy bơm nước BTA200LI
3.900.000 VNĐ

Công suất:                      200WHút sâu:&.....

Máy bơm nước BTA200NG
3.900.000 VNĐ

Công suất:                      200WHút sâu:&.....

Máy bơm nước BTA200WM
3.900.000 VNĐ

Công suất:               .....

Máy bơm nước BTA300LI
4.400.000 VNĐ

Công suất:                      300WHút sâu:&.....

Máy bơm nước BTA300NG
4.400.000 VNĐ

Công suất:                      300WHút sâu:&.....