Quạt bàn ION âm
1.092.000 VNĐ

Điện áp:                2.....

Quạt đứng ION âm
1.735.000 VNĐ

Điện áp:                220V -.....