Bảng điện nổi B-CB15A1CD
110.000 VNĐ

Bảng điện nổi CB 15A có 3 ổ cắm đôi chấu và 1 công tắc 1 chiều + điều chỉnh sáng đèn 500VA.....

Bảng điện nổi B-CB15A1CQ
110.000 VNĐ

Bảng điện nổi CB 15A có 3 ổ cắm đôi 2 chấu và 1 công tắc 1 chiều + điều tốc quạt 400VA.....

Bảng điện nổi B-CB15A2C
59.000 VNĐ

Bảng điện nổi CB 15A có 3 ổ cắm đôi 2 chấu và 2 công tắc 1 chiều.....

Bảng điện nổi B-CB15A2CD
122.000 VNĐ

Bảng điện nổi CB có 3 ổ cắm đôi 2 chấu và 2 công tắc 1 chiều + điều chỉnh sáng đèn 500VA.....

Bảng điện nổi B-CB15A2CQ
122.000 VNĐ

Bảng điện nổi CB 15A có 3 ổ cắm đôi 2 chấu và 2 công tắc 1 chiều + điều tốc quạt 400VA.....

Bảng điện nổi B-CB15A2L
44.000 VNĐ

Bảng điện nổi CB 15A không lắp phụ kiện.....

Bảng điện nổi B-CB15A3C
69.000 VNĐ

Bảng điện nổi CB 15A có 3 ổ cắm đôi 2 chấu và 3 công tắc 1 chiều.....

Bảng điện nổi B-CB15A3L
48.000 VNĐ

Bảng điện nổi CB 15A không lắp phụ kiện.....