Hộp chứa SE4CC1
19.000 VNĐ

Hộp chứa 1 MCB kiểu M gắn nổi.....

Hộp chứa SE4CC2
19.000 VNĐ

Hộp chứa 2 MCB kiểu M gắn nổi.....

Hộp chứa SEMCCB
16.000 VNĐ

Hộp chứa 1 MCB 2P gắn nổi.....

Hộp chứa SEMCCBN
6.000 VNĐ

Hộp chứa 1 MCCB 2P gắn nổi (Loại nhỏ).....

Mặt và đế SE100M + SE9221
13.500 VNĐ

Mặt và đế âm tường chứa 1 MCB kiểu M.....

Mặt và đế SE100M + SE9222
13.500 VNĐ

Mặt và đế âm tường chứa 2 MCB kiểu M.....