Cầu dao chống dòng rò RCCB2016/ RCCB2025/ RCCB2032/ RCCB2040
223.000 VNĐ

Cầu dao chống dòng rò loại 2 cực.....

Cầu dao chống dòng rò RCCB4040
327.000 VNĐ

Cầu dao chống dòng rò loại 4 cực.....