Bộ chỉnh sáng đèn E1000VX
78.000 VNĐ

Bộ chỉnh sáng đèn 1000VA loại tròn.....

Bộ chỉnh sáng đèn E500VX
65.000 VNĐ

Bộ chỉnh sáng đèn 500VA loại tròn.....

Bộ chỉnh sáng đèn SE1000VX
78.000 VNĐ

Bộ chỉnh sáng đèn 1000VA loại vuông.....

Bộ chỉnh sáng đèn SE500VX
65.000 VNĐ

Bộ chỉnh sáng đèn 500VA loại vuông.....

Bộ điều tốc quạt E400VX
69.000 VNĐ

Bộ điều tốc quạt 400VA loại tròn.....

Bộ điều tốc quạt SE400VX
69.000 VNĐ

Bộ điều tốc quạt 400VA loại vuông.....

Hạt công tắc E1812M
8.500 VNĐ

Hạt công tắc tròn 1 chiều 10A nắp màu trắng.....

Hạt công tắc E1812M20
0 VNĐ

Hạt công tắc tròn 1 chiều 20A nắp màu trắng.....

Hạt công tắc E1812MDC
8.500 VNĐ

Hạt công tắc tròn 1 chiều 10A nắp màu trắng có dấu nhận biết đèn chùm.....

Hạt công tắc E1812MDT
8.500 VNĐ

Hạt công tắc tròn 1 chiều 10A nắp màu trắng có dấu nhận biết đèn tuýp đánh số từ 1 - 6.....

Hạt công tắc E1812MOT
8.500 VNĐ

Hạt công tắc tròn 1 chiều 10A nắp màu trắng có dấu nhận biết đèn ốp trần, đèn DOWNLIGHT.....

Hạt công tắc E1812MQH
8.500 VNĐ

Hạt công tắc tròn 1 chiều 10A nắp màu trắng có dấu nhận biết quạt thông gió, quạt hút.....

Hạt công tắc E1812MQT
8.500 VNĐ

Hạt công tắc tròn 1 chiều 10A nắp màu trắng có dấu nhận biết quạt trần.....

Hạt công tắc E1812MSD
85.000 VNĐ

Hạt công tắc tròn 1 chiều 10A nắp màu trắng có dấu nhận biết đèn sợi đốt hoặc đèn COMPACT đánh số từ.....

Hạt công tắc E18M
13.500 VNĐ

Hạt công tắc tròn 2 chiều 10A nắp màu trắng.....