Quạt bàn
950.000 VNĐ

Điện áp:                220V -.....

Quạt lửng
1.200.000 VNĐ

Điện áp:                220V -.....

Quạt treo tường
1.000.000 VNĐ

Điện áp:            220V - 240V - 50/60HzCông suất.....

Quạt đứng
1.455.000 VNĐ

Điện áp:                220V -.....