Bảng điện nổi
0 VNĐ

.....

Bộ điều chỉnh LC1000XN/ LC1000XT
96.000 VNĐ

Bộ điều chỉnh sáng đèn 1000VA loại MODULE1000VA dimmer mechanism.....

Bộ điều chỉnh LC500XN/ LC500XT
83.000 VNĐ

Bộ điều chỉnh sáng đèn 500VA loại MODULE500VA dimmer mechanism.....

Bộ điều tốc quạt LC400XN/ LC400XT
87.000 VNĐ

Bộ điều tốc quat 400VA loại MODULE400VA fan control mechanism.....

Công tắc ba 1 chiều 10A
35.500 VNĐ

Công tắc ba 1 chiều 10A.....

Công tắc ba 1 chiều 10A có đèn báo
50.000 VNĐ

Công tắc ba 1 chiều 10A có đèn báo.....

Công tắc ba 2 chiều 10A
54.500 VNĐ

Công tắc ba 2 chiều 10A.....

Công tắc ba 2 chiều 10A có đèn báo
70.500 VNĐ

Công tắc ba 2 chiều 10A có đèn báo.....

Công tắc chuông
32.500 VNĐ

Công tắc chuông.....

Công tắc chuông đứng
32.500 VNĐ

Công tắc chuông đứng.....

Công tắc đôi 1 chiều 10 A
30.500 VNĐ

Công tắc đôi 1 chiều 10 A.....

Công tắc đôi 1 chiều 10A có đèn báo
37.800 VNĐ

Công tắc đôi 1 chiều 10A có đèn báo.....

Công tắc đôi 2 chiều 10A
46.000 VNĐ

Công tắc đôi 2 chiều 10A .....

Công tắc đôi 2 chiều 10A có đèn báo
65.000 VNĐ

Công tắc đôi 2 chiều 10A có đèn báo.....

Công tắc đơn 1 chiều 10 A
20.000 VNĐ

Công tắc đơn 1 chiều 10 A.....