Đui đèn - đui đèn chéo 45 độ
7.000 VNĐ

Đui đèn chéo 45 độĐóng gói 40 chiếc/thùng.....

Đui đèn - đui đèn liền phích cắm
8.000 VNĐ

Đui đèn liền phích cắmĐóng gói 40 chiếc/thùng.....

Đui đèn - đui đèn vuông góc 90 độ
7.000 VNĐ

Đui đèn vuông góc 90 độĐóng gói 40 chiếc/thùng.....

Đui đèn - đui đèn xoáy màu trắng
5.500 VNĐ

Đui đèn xoáy màu trắngĐóng gói 80 chiếc/thùng.....

Đui đèn - đui đèn xoáy màu đen
5.500 VNĐ

Đui đèn xoáy màu đenĐóng gói 80 chiếc/thùng.....