Ổn Áp 1 Pha Standa 10KVA Dải Rộng DRI
8.450.000 VNĐ

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI ỔN ÁP STANDA 10KVA- Ổn áp standa 10kva có hệ thống bảo vệ quá tải, chập tải.....

Ổn Áp 1 Pha Standa 15KVA Dải Rộng DRI
14.640.000 VNĐ

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI ỔN ÁP STANDA 15KVA- Ổn áp standa 15kva có hệ thống bảo vệ qu.....

Ổn Áp 1 Pha Standa 20KVA Dải Rộng DRI
18.950.000 VNĐ

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI ỔN ÁP STANDA 20KVA- Ổn áp standa 20kva có hệ thống bảo vệ qu.....

Ổn Áp 1 Pha Standa 25KVA Dải Rộng DRI
20.500.000 VNĐ

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI ỔN ÁP STANDA 25KVA- Có hệ thống bảo vệ quá tải, chập tải, ngắn mạch bằng Ap.....

Ổn Áp 1 Pha Standa 30KVA Dải Rộng DRI
27.500.000 VNĐ

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI ỔN ÁP STANDA 30KVA- Có hệ thống bảo vệ quá tải, chập tải, ngắn mạch bằng Aptomat.....

Ổn Áp 1 Pha Standa 50KVA Dải Rộng DRI
12.630.000 VNĐ

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI ỔN ÁP STANDA 50KVA- Có hệ thống bảo vệ quá tải, chập tải, ngắn mạch bằng Aptomat.....

Ổn Áp 1 Pha Standa 5KVA Dải Rộng DRI
4.800.000 VNĐ

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI ỔN ÁP STANDA 5KVA- Có hệ thống bảo vệ quá tải, chập tải, ngắn mạch bằng Aptomat......

Ổn Áp 1 Pha Standa 7,5KVA Dải Rộng DRI
6.870.000 VNĐ

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI ỔN ÁP STANDA 7,5KVA- Ổn áp standa có hệ thống bảo vệ quá tải, chập tải.....