Ổn Áp 1 Pha Standa 10KVA Dải Rộng DR
7.580.000 VNĐ

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI ỔN ÁP STANDA 10KVA- Ổn áp standa 10kva có hệ thống bảo vệ quá tải, chập tải.....

Ổn Áp 1 Pha Standa 15KVA Dải Rộng DR
12.630.000 VNĐ

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI ỔN ÁP STANDA-RS 15KVA- Ổn áp standa 15kva có hệ thống bảo vệ quá .....

Ổn Áp 1 Pha Standa 20KVA Dải Rộng DR
16.570.000 VNĐ

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI ỔN ÁP STANDA 20KVA- Ổn áp standa 20kva có hệ thống bảo vệ quá tải.....

Ổn Áp 1 Pha Standa 25KVA Dải Rộng DR
18.550.000 VNĐ

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI ỔN ÁP STANDA-RS 25KVA- Có hệ thống bảo vệ quá tải, chập tải, ngắn mạch bằng.....

Ổn Áp 1 Pha Standa 30KVA Dải Rộng DR
22.200.000 VNĐ

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI ỔN ÁP STANDA-RS 30KVA- Có hệ thống bảo vệ quá tải, chập tải, ngắn mạch bằng Apto.....

Ổn Áp 1 Pha Standa 50KVA Dải Rộng DR
41.050.000 VNĐ

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI ỔN ÁP STANDA-RS 50KVA- Có hệ thống bảo vệ quá tải, chập tải, ngắn mạch bằng Apto.....

Ổn Áp 1 Pha Standa 5KVA Dải Rộng DR
3.900.000 VNĐ

- Ổn áp standa 5kva hoạt động theo nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục.....

Ổn Áp 1 Pha Standa 7,5KVA Dải Rộng DR
5.890.000 VNĐ

- Ổn áp standa 7,5kva hđộng theo nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên .....