18865
18.600.000 VNĐ

Thân quạt: Gang đúc (Midas Black)2 Cánh gỗ Brown, sải cánh 152cmĐộng cơ: Airmax - điện 110V; 76,2W, .....

210930
6.500.000 VNĐ

Thân quạt: Kim loại sơn trắng (White)4 Cánh Acrylic trong suốt, sải cánh 122cmĐộng cơ: AC motor.....

210932
6.500.000 VNĐ

Thân quạt: Kim loại bạc sáng (Brushed Chrome)4 Cánh Acrylic trong suốt, sải cánh 122cmĐộng cơ: .....

210936
7.600.000 VNĐ

Thân quạt: Kim loại màu bạc (Brushed Chrome)4 Cánh Acrylic trong suốt, sải cánh 122cmĐộng cơ: AC mot.....

24034
6.280.000 VNĐ

Thân quạt: Hợp kim đồng vàng (Antique Brass)Cánh gỗ Walnut/Medium Oak, sải cánh 112cmĐộng cơ: Airmax.....

24037
6.280.000 VNĐ

Thân quạt: Hợp kim sơn trắng (White)Cánh gỗ 2 mặt White/Light Oak, sải cánh 112cmĐộng cơ: Airmax siê.....

24038
6.280.000 VNĐ

Thân quạt: Hợp kim màu bạc (Brushed Nickel)Cánh gỗ 2 mặt Maple/Gray, sải cánh 112cmĐộng cơ: Airmax s.....

24086
7.500.000 VNĐ

Thân quạt: Kim loại sơn trắng (White)Cánh gỗ 2 mặt: White/Beech, sải cánh 112cmĐộng cơ: Airmax siêu .....

24122
1.500.000 VNĐ

Brushed ChromeSatin BrassWhiteBright Brass.....

24125
1.500.000 VNĐ

New BronzeAmber BronzeAntique BrassWeathered Bronze.....

24126
1.500.000 VNĐ

Brushed NickelNew BronzeAntique BrassWhiteBright Brass.....

24127
1.500.000 VNĐ

Brushed NickelBright BrassAntique BrassWhiteNew Bronze.....

24170
3.200.000 VNĐ

Thân quạt: Hợp kim sơn trắng (White)Cánh gỗ White/Light Oak, sải cánh 107cmĐộng cơ: Airmax siêu bền;.....

24211
4.500.000 VNĐ

Thân quạt: Hợp kim bạc (Brushed Nickel)Cánh gỗ 2 mặt Maple/Chocolate, sải cánh 132cmĐộng cơ: Aimax 1.....

24234
6.880.000 VNĐ

Thân quạt: Kim loại sơn trắng (White)Cánh Composite màu trắng, sải cánh 132cmĐộng cơ: Airmax&nb.....