Công tắc 1 chiều - cỡ L
37.400 VNĐ

- Công tắc 1 chiều 16A, size L- Qui cách đóng gói 36/360.....

Công tắc 1 chiều - cỡ M
27.500 VNĐ

- Công tắc 1 chiều 16A, size M- Qui cách đóng gói 20/200.....

Công tắc 1 chiều - cỡ S
13.200 VNĐ

- Công tắc 1 chiều 16A, size S- Qui cách đóng gói 36/360.....

Công tắc 1 chiều - cỡ XS
23.100 VNĐ

- Công tắc 1 chiều 16A, size XS- Qui cách đóng gói 40/400.....

Công tắc 2 chiều - cỡ L
47.300 VNĐ

- Công tắc 2 chiều 16A, size L- Qui cách đóng gói 12/120.....

Công tắc 2 chiều - cỡ M
40.700 VNĐ

- Công tắc 2 chiều 16A, size M- Qui cách đóng gói 20/200.....

Công tắc 2 chiều - cỡ S
41.800 VNĐ

- Công tắc 2 chiều 16A, size S- Qui cách đóng gói 36/360.....

Công tắc 2 chiều - cỡ XS
34.100 VNĐ

- Công tắc 2 chiều 16A, size XS- Qui cách đóng gói 40/400.....

Công tắc trung gian - cỡ S
139.700 VNĐ

- Công tắc trung gian, size S.....

Công tắc điều chính tốc độ quạt 250W - cỡ M
226.600 VNĐ

- Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt 250W, size M- Qui cách đóng gói 16/160.....

Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn 400W - cỡ M
190.300 VNĐ

- Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn 400W, size M- Qui cách đóng gói 32/320.....

F30NM2_RD_G19
53.900 VNĐ

- Đèn báo đỏ, size S- Qui cách đóng gói 30/300.....

Hộp Âm Sàn Kim Loại
75.900 VNĐ

- Đế sắt cho ổ âm sàng, 100x100x55mm.....

Hộp Sắt
123.200 VNĐ

- Đế sắt cho ổ âm sàn, 100x100x65mm.....

Mặt 1
15.400 VNĐ

- Mặt dùng cho 1 thiết bị size S- Qui cách đóng gói 10/100.....