Hệ thống chuông gọi phục vụ KW-CS2
1.800.000 VNĐ

- Nguồn hoạt động  :DC12V/2A - Chế độ làm việc   : I<500mA - Chế độ chờ  : Ii.....

Hệ Thống Gọi Phục Vụ KW-CW6
3.200.000 VNĐ

- Nguồn hoạt động  :DC12V/2A -Chế độ làm việc   : I<500mA- Chế độ chờ  : Ii&l.....