Công Tắc " Xin Dọn Phòng" - Zencelo A
393.800 VNĐ

- Công tắc " Xin dọn phòng "- Qui cách đóng gói 24/240.....

Công Tắc "Không Làm Phiền" - Zencelo A
393.800 VNĐ

- Công tắc " Không làm phiền "- Qui cách đóng gói 24/240.....

Công Tắc 1 Chiều, Size M
75.900 VNĐ

- Công tắc 1 chiều, size M- Qui cách đóng gói 16/160.....

Công Tắc 1 Chiều, Size S
62.700 VNĐ

- Công tắc 1 chiều, size S- Qui cách đóng gói 24/240.....

Công Tắc 1 Chiều,Size L
83.600 VNĐ

- Công tắc 1 chiều, size L- Qui cách đóng gói 8/80.....

Công Tắc 2 Chiều Size L
111.100 VNĐ

- Công tắc 2 chiều, size L- Qui cách đóng gói 8/80.....

Công Tắc 2 Chiều, Size M
97.900 VNĐ

- Công tắc 2 chiều, size M- Qui cách đóng gói 16/160.....

Công Tắc 2 Chiều, Size S
86.900 VNĐ

- Công tắc 2 chiều, size S- Qui cách đóng gói 24/240.....

Công Tắc 2 Cực Size M
250.800 VNĐ

- Công tắc 2 cực, size M- Qui cách đóng gói 16/160.....

Công Tắc Chìa Khóa Thẻ - Zencelo A
1.054.900 VNĐ

- Công tắc chìa khóa thẻ.....

Công Tắc Trung Gian Size M
117.700 VNĐ

- Công tắc trung gian size M- Qui cách đóng gói 16/160.....

Dimmer Quạt - Zencelo A
332.200 VNĐ

- Nút điều chỉnh tốc độ quạt ( dùng với 8430MFRP_WE).....

Dimmer Đèn - Zencelo A
298.100 VNĐ

- Nút điều chỉnh độ sáng đèn ( dùng với 8430MDRP_WE).....

Mặt 6 cho thiết bị size S
57.200 VNĐ

Mặt cho 6 thiết bị size SQui cách đóng gói 7/70.....

Mặt Cho 1 Thiết Bị Size M
33.000 VNĐ

- Mặt dùng cho 1 thiết bị size M- Qui cách đóng gói 15/150.....