Công tắc phao bơm KWS-M15 2M
210.000 VNĐ

Tiếp điểm (NO/NC) kín nước hoàn toàn được hút chân không nằm trong phao. Điện áp: 220V ~ 240VAC / 50.....

Công tắc phao bơm KWS-M15 3M
260.000 VNĐ

Tiếp điểm (NO/NC) kín nước hoàn toàn được hút chân không nằm trong phao. Điện áp: 220V ~ 240VAC / 50.....

Công tắc phao bơm KWS-M15 5M
310.000 VNĐ

Tiếp điểm (NO/NC) kín nước hoàn toàn được hút chân không nằm trong phao. Điện áp: 220V ~ 240VAC / 50.....