BÁO TRỘM QUA ĐIỆN THOẠI 261 LINE
1.500.000 VNĐ

Đây là hệ thống báo trộm bằng LINE  với 120 vùng kết nối , có chức hiển thị đồng hồ số. Nó được.....

BÁO TRỘM QUA ĐIỆN THOẠI 262 SIM&LINE
2.800.000 VNĐ

Đây là hệ thống báo trộm bằng LINE  với 120 vùng kết nối , có chức hiển thị đồng hồ số. Nó được.....

BÁO TRỘM QUA ĐIỆN THOẠI KW-260 SIM
2.400.000 VNĐ

Đây là hệ thống báo trộm bằng LINE  với 120 vùng kết nối , có chức hiển thị đồng hồ số. Nó được.....

BÁO TRỘM QUA ĐIỆN THOẠI KW-262T Sim & Line
3.200.000 VNĐ

Đây là hệ thống báo trộm bằng LINE  với 120 vùng kết nối , có chức hiển thị đồng hồ số. Nó được.....

Báo Động Cúp Điện KW-PC01
180.000 VNĐ

Chuông báo: Còi hú. Điện áp nguồn cho thiết bị:Dùng pin 9V. Âm báo: 90-110dB. Báo động: báo động tại.....

CÒI AL03
120.000 VNĐ

.....

Còi Báo Khách
90.000 VNĐ

Âm lượng 60dBChuông phát 2 tiếngChu kỳLập lại chu kỳ khi cảm ứng phát hiện người di chuyển.....

Còi Báo Động
80.000 VNĐ

Âm lượng 110dBHú 1 tiếng húCông suất : 2W.....

Nút Nhấn khẩn EB01
180.000 VNĐ

.....