Báo Khách Không Dây I-218
350.000 VNĐ

Sản phầm gồm 2 bộ phận:Phần chuông sử dụng pin tiểu AA 2 viên 3 V Phần đầu cảm ứng sử dụng nguồ.....

Báo Khách Không Dây Kw-I287
360.000 VNĐ

Sản phầm gồm 2 bộ phận:Phần chuông sử dụng pin tiểu AA 2 viên 3 V Phần đầu cảm ứng sử dụng nguồ.....

Báo Khách Không Dây Kw-I328
390.000 VNĐ

Sản phầm gồm 2 bộ phận:Phần chuông sử dụng pin tiểu AA 2 viên 3 V Phần đầu cảm ứng sử dụng nguồ.....

Báo Khách Không Dây Kw-M428
390.000 VNĐ

Sản phầm gồm 2 bộ phận:Phần chuông sử dụng pin tiểu AA 2 viên 3 V Phần đầu cảm ứng sử dụng nguồ.....

CAMERA ỐNG NHÒM VÀ CHUÔNG CỬA KW-DV001
1.800.000 VNĐ

1.MÔ TẢ• Nút nhấn chuông nhỏ gọn lắp bên ngoài tích hợp camera, Màn hình LCD 2.5” • Kết nối với màn .....

Chuông Cửa DB618
248.000 VNĐ

- Chuông sử dụng nguồn pin AA 3 V- Nút nhấn sử dụng nguồn điện pin 12 V DC-Tự chọn kiểu chuông báo k.....

Chuông Cửa Không Dây Kawa-DB617
215.000 VNĐ

- Chuông sử dụng nguồn pin AA 3 V - Nút nhấn sử dụng nguồn điện pin 12 V DC -Tự chọn kiểu chuông báo.....

Chuông Cửa Không Dây Kw-DB618
248.000 VNĐ

Sản phẩm gồm có 2 bộ phận( nút nhấn chuông và chuông).- Chuông sử dụng nguồn điện 220 V, Tần số: 50 .....

Chuông Cửa Không Dây Kw-DB668
265.000 VNĐ

- Chuông sử dụng nguồn pin AA 3 V- Nút nhấn sử dụng nguồn điện pin 12 V DC-Tự chọn kiểu chuông báo k.....

Chuông Cửa Không Dây Kw-DB818
450.000 VNĐ

Sản phẩm gồm có 2 bộ phận( nút nhấn chuông và chuông). - Chuông sử dụng nguồn điện 220 V, Tần số: 50.....

Chuông Cửa Kw-DB667
220.000 VNĐ

- Chuông sử dụng nguồn pin AA 3 V- Nút nhấn sử dụng nguồn điện pin 12 V DC-Tự chọn kiểu chuông báo k.....