Báo Khách Không Dây Kw-I16
250.000 VNĐ

Sản phầm gồm 2 bộ phận:Phần chuông sử dụng pin tiểu AA 2 viên 3 V Phần đầu cảm ứng sử dụng nguồ.....

Báo Khách Không Dây Kw-I231
290.000 VNĐ

Sản phầm gồm 2 bộ phận:Phần chuông sử dụng pin tiểu AA 2 viên 3 V Phần đầu cảm ứng sử dụng nguồ.....

Báo Khách Không Dây Kw-I231R
390.000 VNĐ

Sản phầm gồm 2 bộ phận:Phần chuông sử dụng pin tiểu AA 2 viên 3 V Phần đầu cảm ứng sử dụng nguồ.....

Báo Khách Không Dây Kw-VA02
120.000 VNĐ

Điện áp nguồn chuông: 180 ~ 220V,nguồn phát đầu cảm ứng dùng 3 pin nhỏ 4,5v AAA. Âm thanh báo: .....