Cảm Ứng Gắn Trần Talis 200-9-1
2.100.000 VNĐ

Điện áp nguồn : 180 ~ 230V. Tần số : 50 Hz.Công suất chịu tải : 1000W(sợi đốt).    &n.....

Cảm Ứng Gắn Trần Talis 360 – 7 – 1
1.580.000 VNĐ

Điện áp nguồn : 180 ~ 230V. Tần số : 50 Hz. Công suất chịu tải : 1000W(sợi đốt).    &.....

Cảm Ứng Gắn Trần Talis 360 – 8 – 1
1.620.000 VNĐ

Điện áp nguồn : 180 ~ 230V. Tần số : 50 Hz.Công suất chịu tải : 1000W(sợi đốt).    &n.....

Cảm Ứng Hồng Ngại Present Light 180
5.185.000 VNĐ

-   Nguyên lý hoạt động: bật/tắt dựa trên sự hiện diện và cường độ ánh sáng tự n.....

Cảm Ứng Hồng Ngoại LUXA 103-360AP
1.505.000 VNĐ

Điện áp nguồn : 180 ~ 230V. Tần số : 50 Hz.Công suất chịu tải : 1000W(sợi đốt).   &nb.....

Cảm Ứng Hồng Ngoại LUXA S180Wh
1.350.000 VNĐ

Điện áp nguồn : 180 ~ 230V. Tần số : 50 Hz.Công suất chịu tải : 1000W(sợi đốt).    &n.....

Công Tắc Cảm Ứng Âm Trần Luxa 103-360
1.705.000 VNĐ

Điện áp nguồn : 180 ~ 230V. Tần số : 50 Hz.Công suất chịu tải : 1000W(sợi đốt).   &nb.....

Công tắc cảm ứng Talis 180-12-1
1.160.000 VNĐ

Điện áp nguồn : 180 ~ 230V. Tần số : 50 Hz Công suất chịu tải : 1000W(sợi đốt).    &n.....

Công tắc cảm ứng Talis 240-16-1
1.850.000 VNĐ

Điện áp nguồn : 180 ~ 230V. Tần số : 50 Hz Công suất chịu tải : 1000W(sợi đốt).  250~300W( comp.....