ĐÈN ỐP TRẦN CẢM ỨNG CHUYỂN ĐỘNG KW-PS329A-12W
650.000 VNĐ

- Điện áp hoạt động: 110-240VAC/50-60Hz          &.....

ĐÈN ỐP TRẦN CẢM ỨNG CHUYỂN ĐỘNG KW-PS329B-12W
680.000 VNĐ

Điện áp: 180 – 260 V; tần số 50Hz Bóng đèn:vòng LED 12 W Kích thước : Ø 230 x 80 cm Khoảng.....

Đèn Ốp Trần Cảm Ứng Kw-220
450.000 VNĐ

Điện áp: 180 – 260 V; tần số 50Hz Vòng LED: 7 W Kích thước : 22 cm x 6 cm Khoảng cách cảm ứng: 1.5 -.....

Đèn Ốp Trần Cảm Ứng Kw-324
560.000 VNĐ

Điện áp: 180 – 260 V; tần số 50Hz Bóng đèn: vòng LED 8 W Kích thước : 30 cm x 10 cm Khoảng cách cảm .....

Đèn Ốp Trần Cảm Ứng Kw-325
590.000 VNĐ

Điện áp: 180 – 260 V; tần số 50Hz Bóng đèn: vòng LED 8 W Kích thước : 30 cm x 10 cm Khoảng cách cảm .....

Đèn Ốp Trần Cảm Ứng Kw-326
390.000 VNĐ

Điện áp: 180 – 260 V; tần số 50Hz Bóng đèn: sử dụng 2 đui đèn chuẩn E27 Kích thước : 30 cm x 10 cm K.....

Đèn Ốp Trần Cảm Ứng Kw-327
620.000 VNĐ

Điện áp: 180 – 260 V; tần số 50Hz Bóng đèn: vòng LED 18 W Kích thước : 30 cm x 10 cm Khoảng cách cảm.....

Đèn Ốp Trần Cảm Ứng Kw-328
590.000 VNĐ

Điện áp: 180 – 260 V; tần số 50Hz Bóng đèn: vòng LED 8 W Kích thước : 30 cm x 10 cm Khoảng cách cảm .....

Đèn Ốp Trần Cảm Ứng MS 329 12W
960.000 VNĐ

Điện áp: 220V ; tần số 50Hz Pin lưu tự xạc: (8vx2), cấp sáng 2w duy trì 4h khi cúp điện Vòng LED: 12.....