CHẬU RỬA 2FBE 40-40
5.000.000 VNĐ

Chậu âm bàn đá 1 hốRốn xả lớn 3 1/2’’Hệ thống chống trànChất liệu inox.....

CHẬU RỬA 2FBE 50-40
6.350.000 VNĐ

Chậu âm bàn đá 1 hốRốn xả lớn 3 1/2’’Hệ thống chống trànChất liệu inox.....

CHẬU RỬA 2FBE33
4.400.000 VNĐ

Chậu âm bàn đá 1 hốRốn xả lớn 3 1/2’’Hệ thống chống trànChất liệu inoxXuất xứ: Thailland.....

CHẬU RỬA 2FBE33X2B
6.300.000 VNĐ

Chậu âm bàn đá 2 hố liềnRốn xả lớn 3 1/2’’Hệ thống chống trànChất liệu inoxXuất xứ: Thailland.....

CHẬU RỬA 2FBE41
4.700.000 VNĐ

Chậu âm bàn đá 1 hốRốn xả lớn 3 1/2’’Hệ thống chống trànChất liệu inoxXuất xứ: Thailland.....

CHẬU RỬA OKP 2B1D
7.700.000 VNĐ

Chậu dương bàn đá 2 hố 1 bànRốn xả lớn 3 1/2’’Hệ thống chống trànChất liệu inoxXuất xứ: Thailland.....

CHẬU RỬA OKP-2B
4.800.000 VNĐ

Chậu 2 hốRốn xả lớn 3 1/2’’Hệ thống chống trànChất liệu inoxXuất xứ: Thailland.....

VÒI CHẬU RỬA GCA CR
3.400.000 VNĐ

Vòi chậu rửa, 2 đường nướcMàu sắc: Chrome.....

VÒI CHẬU RỬA GCB CR
2.850.000 VNĐ

Vòi chậu rửa, 2 đường nướcMàu sắc: Chrome.....

VÒI CHẬU RỬA GDJ CR
9.450.000 VNĐ

Vòi chậu rửa, 2 đường nướcMàu sắc: Chrome.....