Bếp cảm ứng từ AUTO SENSOR
48.100.000 VNĐ

Tính năng- Điều khiển cảm ứng trượt điện tử với màn hình điện tử LED- Bộ hiển thị sức nóng dư thừa r.....