Lò vi sóng Sharp AX-1500VN (S)
15.500.000 VNĐ

.....

Lò vi sóng Sharp R-299VN(S)
2.900.000 VNĐ

.....

Lò vi sóng Sharp R-898M(S)
6.700.000 VNĐ

.....

Lò vi sóng Sharp R-G288VN(S)
3.000.000 VNĐ

.....