Ổn áp 1 pha 3KVA (WN)
0 VNĐ

STTTên chỉ tiêu kỹ thuậtThông số1Công suất3000VA2Điện áp vào150 -240 VAC, 50 Hz3Điện áp ra100/ .....

Ổn áp 3 pha 90KVA-WN
0 VNĐ

STT Tên chỉ tiêu kỹ thuật Thông số 1 .....

Ổn áp 1 pha 10KVA (DR)
0 VNĐ

STT Tên chỉ tiêu kỹ thuật Thông số 1 .....

Ổn áp 1 pha 10KVA (SR-N)
0 VNĐ

STT Tên chỉ tiêu kỹ thuật Thông số 1 .....

Ổn áp 1 pha 10KVA (WN)
0 VNĐ

STT Tên chỉ tiêu kỹ thuật Thông số 1 .....

Ổn áp 1 pha 1KVA (DR)
0 VNĐ

STTTên chỉ tiêu kỹ thuậtThông số1Công suất1000VA2Điện áp vào100 ¸ 240 VAC, 50 Hz3Điện áp r.....

Ổn áp 1 pha 1KVA (PC)
0 VNĐ

STTTên chỉ tiêu kỹ thuậtThông số1Công suất1000VA2Điện áp vào150 ¸ 240 VAC, 50 Hz3Điện áp r.....

Ổn áp 1 pha 1KVA (RF)
0 VNĐ

STTTên chỉ tiêu kỹ thuậtThông số1Công suất1000VA2Điện áp vào150 ¸ 240 VAC, 50 Hz3Điện áp r.....

Ổn áp 1 pha 1KVA (WN)
0 VNĐ

STTTên chỉ tiêu kỹ thuậtThông số1Công suất1000VA2Điện áp vào150 ¸ 240 VAC, 50 Hz3Điện áp r.....

Ổn áp 1 pha 3KVA (PC)
0 VNĐ

STTTên chỉ tiêu kỹ thuậtThông số1Công suất3000VA2Điện áp vào150 ¸ 240 VAC, 50 Hz3Điện áp r.....

Ổn áp 1 pha 3KVA (RF)
0 VNĐ

STTTên chỉ tiêu kỹ thuậtThông số1Công suất3000VA2Điện áp vào150 ¸ 240 VAC, 50 Hz3Điện áp r.....

Ổn áp 1 pha 3KVA (SR)
0 VNĐ

STTTên chỉ tiêu kỹ thuậtThông số1Công suất3000VA2Điện áp vào60 ¸ 240 VAC, 50 Hz3Điện áp ra.....

Ổn áp 1 pha 5KVA (WN)
0 VNĐ

STTTên chỉ tiêu kỹ thuậtThông số1Công suất5000VA2Điện áp vào150 -240 VAC, 50 Hz3Điện áp ra100/ .....